Kanaljens univers

kanaljens

Et nyt kapitel i Kanaljens univers begynder her.
Grunden er at databasen på min gamle Kanalje tilsyneladende begik selvmord eller besluttede sig for at leve sit eget liv et sted i universet, helt adskilt fra mit tastatur.
Som i den "virkelige" verden er starten på noget nyt også en mulighed for at vælge hvad der skal bringes med videre - og hvad der har har tjent sit formål og må efterlades.
Kanaljen blev i sin tid skabt med intentionen om at bidrage til at se verden i et lidt anderledes, måske utraditionelt, men berigende menneskevenligt lys, gennem mine egne oplevelser, reflektioner/eftertanker og ikke mindst pludselige indskydelser.

Tilsyneladende er det sådan at vi hver især skaber vores egen virkelighed - univers om man vil.
At tilstræbe at bringe gavnlige impulser i spil frem for holdninger og mønstre som ikke virker befordrende, hverken for den enkelte eller omgivelserne, kan vel være et beskedent bidrag i den efterhånden lidt overskuelige tilværelse, hvor det efterhånden er blevet vigtigere at vælge fra - end til.

kanaljens_univers

Kanalje er på dansk sprognævns liste over truede ord, som mange adspurgte heller ikke anede hvad betød.
Ordet blev ofte brugt af både Holberg, H.C. Andersen og var oprindelig rimeligt nedsættende, men blev lidt blødt op med tiden.
Da jeg i sin tid skulle navngive bloggen, havde jeg ikke "Googlet" ordet Kanalje, men gik ud fra hvad det betød i min egen terminologi.
Da der tilsyneladende er delte meninger om ordets betydning, vil jeg tillade mig at bruge min egen, lidt løsere definition:
En "Kanalje" er en lidt gavtyveagtig, egenrådig  person der oftest ser stort på både skrevne og uskrevne regler og følger sine egne indskydelser for at nå sine mål, ofte ved utraditionelle metoder fremskaffet til lejligheden.
Det er måske ikke helt dækkende for blog'ens indhold, men det nærmeste jeg kunne komme.